? заменува една буква

act on

1.
v одговарење; to act on a request одговарање на молба (see also act II ;2, ;5)