? заменува една буква

act up

1.
v ;1. непристојно однесување; the child was acting up детето се однесувало непристојно ;2. функционирање, лошо работење; the engine was acting up моторот лошо функционираше ;3. работење; to act up to one's ideals работење сходно на своите идеали
2.
(coll) мајтапи, "изведува", шкрипи
3.
непристојност