? заменува една буква

actuate

1.
v tr ставање во движење, вклучување
2.
поттикнува, води, вдахновува, раздвижува
3.
поведува
4.
вклучува