? заменува една буква

anomaly

1.
аномалија
2.
неправилност
3.
аномалија; неправилност