? заменува една буква

basics

1.
основни елементи, основа
Зборови со слично значење