? заменува една буква

campaign

1.
(vi) учествува во кампања
2.
(v) агитира, се бори, учествува во воен поход
3.
воен поход, операција, акција, политичка кампања
4.
борба
5.
n. воен поход, предизборна борба, кампања
6.
кампања
7.
операција, воен поход, акција, политичка кампања

campaign (v)

1.
агитира, се бори, учествува во воен поход

campaign (vi)

1.
учествува во кампања

campaigner

1.
поборник, активист