? заменува една буква

captor

1.
фаќач што заробува
Зборови со слично значење
именки (антоними):