? заменува една буква

cavity

1.
вдлабнатина
2.
празнина
3.
дупка