? заменува една буква

convent

1.
n. манастир (обично женски)
2.
женски манастир
3.
манастир
Зборови со слично значење
именки (синоними):

convention

1.
собир
2.
n. спогодба, договор, конвенција; /2/ состанок, собир, конгрес; (ист.) конвент
3.
договор
4.
собир, конгрес

conventional

1.
договорен
2.
a. условен; /2/ општопризнат; /3/ договорен, детален, утврден, конвенционален
3.
вообичаен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

conventional memory

1.
компј. конвенционална меморија. Во МС-ДОС околина, првите 640 К од меморијата до кои оперативниот систем може дирекно да пристапи без посебни драјвери или програми. Види expanded memory, extended memory, random access, protected mode, real mode, upper memory area.

conventional programming

1.
компј. конвенционално програмирање. Користење на програмски јазици, како Бејзик и Фортран или некој асемблерски јазик, за кодирање на алгоритам во машински разбирлив код. Види algorithm, declarative language

conventional wisdom

1.
општоприфатено мислење

conventionality

1.
n. вообичаеност, конвенционалност
Зборови со слично значење
именки (антоними):