? заменува една буква

creator

1.
n. создавач, творец; /2/ автор

Creator

1.
Господ, Создател

creator

1.
креатор

creator(creative)

1.
креатор; творец