? заменува една буква

desertion

1.
n. напуштање (семејство и сл.); /2/ дезертирање, бегство