? заменува една буква

deviate

1.
скршнува
2.
v. застранува, се отстранува, свртува
3.
одстапува