? заменува една буква

disturbance

1.
вознемирување
2.
n. вознемиреност, нарушување; /2/ возбуда, немир, безредие