? заменува една буква

ease

1.
удобност
2.
n. мир, спокојство
at ease - спокојно, слободно
to set at ease - смирува, охрабрува; /2/ олеснување; /3/ леснотија; v. олеснува, ублажува; /2/ попушта, олабавува
to ease down - успорува, намалува
3.
спокојство

ease(be at)

1.
сталожен; спокоен

easel

1.
сликарски штафелај
2.
n. сликарски шафелај, ногарки