? заменува една буква

embarrassment

1.
n. пречка; /2/ забуна, збунетост; /3/ засраменост
2.
засраменост
Зборови со слично значење

embarrassments

1.
бркотија
Зборови со слично значење