? заменува една буква

first principle

1.
n. основен принцип