? заменува една буква

go around/round

1.
phr.v. 1. go around doing sth постојано прави нешто: You can't go around accusing people like that He можеш тукутака постојано луѓето да ги обвинуваш.
2. go around with sb; go around together; go about with sb се дружи/излегува со некого.
3. go around and around се врти (во круг).
4. go round
4.5. what goes around comes around кој чека, ќе дочека