? заменува една буква

go down

1.
спушта

go down with

1.
phr.v. легнува/паѓа болен од/со: Не went down with pneumonia Тој доби/се разболе од пневмонија

go down; descend

1.
се спушта; спушта

go down; descend; lower

1.
спушта; се спушта