? заменува една буква

go on

1.
продолжува, напредува

go on with

1.
phr.v. 1. be going on with; go on with има доволно од нешто: Have you got enough money to be going on with Имаш ли доволно пари?
2. go on with you! inf. ајде де! како да не! не ти верувам!

go on!

1.
продолжи