? заменува една буква

go under

1.
phr.v. 1. потонува (брод).
2. пропаѓа (бизнис)