? заменува една буква

knowledge

1.
знаење, познавање, искуство
2.
1. глас, известување, вест
3.
знаење
4.
n. знаење, познавање; /2/ сознание, информираност
to my knowledge - колку што ми е познато; /3/ знаење, наука
5.
знаење, искуство, познавање
6.
глас, вест, известување
Зборови со слично значење
именки (синоними):

knowledgeable

1.
добро информиран, што поседува знаење
Зборови со слично значење