? заменува една буква

let up

1.
смирува
2.
попушта