? заменува една буква

mercy

1.
сожаление, благослов, милост, среќа
2.
милосрдие
3.
n. милост, милосрдие, сожалување, простување
at the mercy of - нa милост (на некого)
4.
милост

mercy killing

1.
еутаназија, убиство од сомилост