? заменува една буква

nobble

1.
v.t. brit. sl. 1. потплатува, поткупува, заплашува (некого/судија/поротник).
2. наговара, придобива(некого со измама).
3. онеспособува (тркачки коњ- најчесто со наркотици).
4. здиплува (краде).
5. апси (престапник).
6. зграпчува (некого).
7. киднапира