? заменува една буква

offend

1.
v. навредува, разлутува
to be offended - е навреден; греши (законски)
2.
навредува

offend against

1.
phr.v. 1. law крши (закон/правило).
2. претставува навреда, напредува (чувства/разум/вкус)

offended(be)

1.
навреден; се чувствува

offender

1.
n., прекршител, злосторник

offending

1.
adj. навредлив: an offending word/paragraph навредлив збор/насус