? заменува една буква

put over

1.
phr.v. 1. put across.
2. put one over sb inf. удира четки некому