? заменува една буква

relocation

1.
1. преместување, преселување (на фирма/индустрија/работник).
2. селење (во друга куќа)