? заменува една буква

shorten

1.
се скратува
2.
v. се скратува; /2/ се свиткува
3.
скратува