? заменува една буква

slack off

1.
phr.v. 1. се опушта, здивнува (на работа): We're not so busy at the moment, so we can slack off a bit Во моментов немаме многу работа па можеме да се опуштиме.
2. слабее (дождот).
3. опаѓа (побарувачката/продажбата).
4. разлабавува (јаже/жица)