? заменува една буква

Table

1.
Маса

table

1.
n. маса; /2/ таблица, табела
table of contents - содржина
multiplication table - таблица за множење
2.
табела
3.
компј. табела. Кај програмите за управување со бази на податоци, основна структура што се состои од дводимензионален распоред на вертикални колони и хоризонтални редови во кои се чуваат податоците. Види table-oriented database management program.
4.
Масамаса, табелапреглед

table lamp

1.
n. ламба (за на маса)

table leg

1.
n. ногарка од маса

table linen

1.
n. чаршафи и салфетки (за на маса)

table manners

1.
n. pl. манири при јадење; have good/bad table manners знае/не знае како да се однесува на јадење

table of accounts

1.
конте н план

table of contents

1.
содржина

table tennis

1.
n. sport пинг-понг table tennis player n. sport пингпонгар

table-cloth

1.
n. чаршав за маса
2.
чаршав (за маса)

table-mat

1.
n. подметка (за чаша/тенџере)

table-napkin

1.
n. салвета, мало чаршавче, пешкирче

table-oriented database management program

1.
компј. табеларно ориентиран програм за управување со бази од податоци.. Програм за управување со бази на податоци каде податоците се организирани во правоаголни табели, во редови и колони.

table-talk

1.
n. здравица

table-tennis

1.
пинг понг

table-turning

1.
n. ре ј. спиритуална сеанса

table(lay the)

1.
поставува маса

tableau

1.
n. (pl. tableaux, или tableaus ) 1. theat. жива слика, жива сцена: a tableau of dancers in the shape of a heart жива слика/поза од танчери во облик на срце.
2. fig. табло

tablecloth

1.
чаршав
Зборови со слично значење
именки (синоними):

tableland

1.
висока рамнина

tablemat

1.
подметка

tablespoonful

1.
n. (pl. tablespoonfuls, или tablespoonful) a tablespoonful of sth една супена лажица (од) нешто: add two tablespoonfuls of flour додај две супени лажици брашно

tablet

1.
плоча
2.
n. таблета (лек); /2/ парче
3.
графичка табла
4.
апче

tableware

1.
n. сервис зајадење