? заменува една буква

zuchten 1

1.
vt. [1] одгледува, негува [2] [3] држи строго

züchten 1

1.
vt. [1] одгледува, негува [2] [3] држи строго