? заменува една буква

Мажинова линија

1.
систем на утврдувања што ги изградила Франција, според замислата на министерот за војска Андре Мажино, на својата граница кон Германија по Првата светска војна, но кои во Втората светска војна се покажале како сосем бескорисни 4. телефонски вод; 5. сообраќајна врска; 6. стројност, витост на телото; 7. гранка на семејството, лоза; 8. комп. а) кај програмирањето: една програмска команда или програмски оператор; 6) во типографијата: хоризонтален (понекогаш и вертикален) ред исполнет со текст;
2.
серија утврдувања што ги граделе Французите спрема Германија од 1927 до 1935 година, по идеја на министерот за војна Андре Мажино; имала 1. 000 утврдувања и била сметана за најмодерен одбранбен систем на светот, но не ја спасила Франција, Германците влегле низ Белгија во 1940 год.