? заменува една буква

жири

1.
(фр. juri) група стручњаци што дава свој суд на книжевни, уметнички, спортски и др. конкурси, натпревари и сл.

жирира

1.
(итал. girare) банк. 1. потпише/потпишува некому меница; 2. пренесе/пренесува меница на друг.