? заменува една буква

лингва франка

1.
(лат. lingua franca) мешаница на романските јазици (францускиот, италијанскиот, шпанскиот), арапскиот и грчкиот јазик како средство за разбирање на Блиски Исток.