? заменува една буква

малајополинезиски јазици

1.
фамилија јазици на староседелците од најголемиот дел на Океанија, Филипини, Тајван, источна Индија, Малајски Полуостров и Мадагаскар.