? заменува една буква

патент

1.
(лат. patens, patentis) 1. документ што му се издава на пронаоѓач за право над пронајдокот; 2. дозвола за право на водење на занает или трговија; 3. повелба, повластица, привилегија, декрет, наредба на власта, одлука, решение; 4. диплома, свидетелство; 5. фиг. а) исклучително право на нешто; 6) практичен предмет, духовит пронајдок.