? заменува една буква

a I

1.
n ;1. а (буква на англиската азбукa); (mus.) A major (minor) А дур (мол); *from A to Z од а до зет, од почеток до крај ;2. (school grade) »одлично«