? заменува една буква

aardvark

1.
n јужноафрикански мравојад
Зборови со слично значење