? заменува една буква

abandon II

1.
v tr ;1. напуштање; to ~ hope (a mine, one's children) напуштање на надежта (рудник, деца); ~ ship! напуштај го бродот! ;2. одрекување (од) ;3. refl оддаденост (на нешто); to ~ oneself to drink оддаденост на пиење