? заменува една буква

abandoned

1.
a ;1. see abandon II; ~ property напуштен имот ;2. разуздан, раскалашен, развратен; an ~ woman развратна жена
2.
препуштен (тага), оставен, заборавен, напуштен
3.
1. расипан, порочен, оддаден (на пиење)
4.
напуштен, оставен, препуштен (тага), заборавен
5.
порочен, оддаден (на пиење), расипан
Зборови со слично значење
придавки (синоними):