? заменува една буква

abeam

1.
adv (naut.) попреку