? заменува една буква

abiogenesis

1.
n абиогенеза, самозачнување
Зборови со слично значење