? заменува една буква

abjection

1.
нискост, подмолност, расипаност, простотилак
2.
подмолност, простотилак, нискост, расипаност
Зборови со слично значење
именки (синоними):