? заменува една буква

degradation

1.
понижување
2.
n. одземање чин; /2/ понижување; /3/ пад; деградација
3.
деградирање; понижување
4.
понижува
Зборови со слично значење