? заменува една буква

belly

1.
n 1. мев; 2. стомак; 3. (fig.) утроба; 4. (aviation) труп
2.
мевсе дуе
3.
n.стомак, мев, желудник; (прен.) апетит; v. се надува (обично to belly out]
4.
стомак

belly ache

1.
болење на стомак

belly button

1.
n. inf. папоче belly dance n. (вид) чочек, стомачен танц

belly dance

1.
belly dance стомачна игра, стомачен танц

belly dancer

1.
belly dancer стомачна танцувачка

belly flop

1.
belly flop see bellywhop I

belly landing

1.
belly landing (aviation) слетување на труп

belly laugh

1.
belly laugh громогласна смеа

belly out

1.
phr.v. (се) надува (едрото): The wind bellied out the sails Ветрот ги надува едрата

belly-land

1.
belly-land v intr слетување на труп
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

belly; paunch; stomach; abdomen

1.
мев; стомак

bellyache

1.
n 1. стомачни болки; 2. (colloq.) жалба; bellyache II v intr (colloq.) жалење
Зборови со слично значење

bellyband

1.
n гајтан, колан
Зборови со слично значење
именки (синоними):

bellybutton

1.
n (colloq.) папок
Зборови со слично значење
именки (синоними):

bellyful

1.
n доволна количина (јадење)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

bellywhop

1.
n (colloq.) скок во вода на »стомак«; bellywhop II v intr; 1. санкање свртен со сотмакот надолу; 2. скокање во вода на стомак

bellywhopper

1.
see bellywhop I