? заменува една буква

stomach

1.
стомак поднесува
2.
n. желудник; /2/ стомак
3.
желудец
4.
поднесува
5.
стомак
6.
желудник
7.
трпи

stomach ache's

1.
стомачни болки

stomach pump

1.
n. med. стомачна пумпа

stomachic

1.
adj. стомачен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (слични):