? заменува една буква

endure

1.
поднесува
2.
v. поднесува, трпи, издржува; /2/ трае, постои, опстојува
Зборови со слично значење

endure; bear; suffer; tolerate

1.
трпи; поднесува

endure; bear; tolerate

1.
поднесува; трпи