? заменува една буква

support

1.
придржува, издржува, поднесува, прехранува, бодри
2.
(n) потпорник, хранител (на семејство), поткрепа
3.
поткрепа
4.
n. помош, поткрепа, поддршка
to give support to - поддржува (некого, нешто); /2/ поддршка; /3/ потпора, поткрепа; v. поддржува некого; /2/ издржува (некого); /3/ поднесува, издржува
5.
поткрепува; поткрепа
6.
поддршка; поткрепа
7.
подршка

support 2

1.
поддржува

support price

1.
n. econ. заштитна цена

supportable

1.
поднослив
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

supporter

1.
помошник, приврзаник
2.
приврзаник
3.
n. поборник

supporting

1.
adj. 1. supporting part/role/actor cine, theat. споредна улога; актер во споредна улога: She won an Oscar for Best Supporting Actress Таа доби Оскар за најдобра женска споредна улога.
2. потпорен: supporting wall потпорен ѕид
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):

supporting part

1.
споредна улога (во филм)

supporting role

1.
споредна улога