? заменува една буква

suffer

1.
пати
2.
v. страда, се мачи, чувствува (болка, тага и сл.); /2/ трпи, поднесува, дозволува
3.
страда
4.
пати, боледува
Зборови со слично значење

suffer a change

1.
претрпува измена

suffer a loss

1.
претрпи губиток

suffer damage

1.
претрпува штета

sufferance

1.
n. 1. on sufferance (со тешко срце дадена) согласност, дозвола: Remember you are only here on sufferance He заборавај дека твоето присуство овде не е многу пожелно.
2. страда!be, патење; трпење

sufferances

1.
трпење

suffering

1.
страдање
2.
n. мака, измачување; страдање