? заменува една буква

hurt

1.
повреда
2.
n. повреда, рана; /2/ штета; /3/ навреда; v. (past. pp. hurt) нанесува болка, повредува, ранува
to get hurt - се ранува, се повредува; /2/ нанесувати штета; /3/ повредува, создава болка; /4/ боли
3.
навреда, бол
4.
(се)повредува

hurt; offend

1.
ранува; повредува

hurtful

1.
a. штетен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

hurtle

1.
n. удар, судир, расправија; v. удира (во нешто), налетува (на against), се судира (со together)
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (слични):